zde se nacházíte:
Úvod > Produkty > Autobusová a letecká doprava

Autobusová doprava

Produkční systém pro autobusy

Určen pro zadávání

 • Tras
 • Nástupních a výstupních míst obecně pro každou trasu (linková i svozová)
 • Konkrétního místa zastávky autobusu u každého nástupního a výstupního místa, linky (busu) a termínu
 • Času nástupu, výstupu u každé linky (busu), termínu a místa nástupu či výstupu

Příklad obrazovky systému pro autobusovou dopravu

Dispečerský objednávkový systém na autobusy

V objednávkovém systému se zakládají rezervace a objednávky od obchodních partnerů – cestovních kanceláří, a tento systém pracovníkům dispečinku umožňuje:

 • Vyhledávat dostupnou autobusovou kapacitu (dle termínu odjezdu a cílového místa příjezdu, ..)
 • Vkládat a zpracovávat objednávky na celé autobusové kontingenty 
 • Autobusy odbavovat

Části a funkcionality objednávkového systému

 • Evidence autobusů – servisní deník
 • Evidence řidičů – dovolené, nemocenské
 • Založení a správa objednávek
 • Plánování autobusů – plachta autobusů
 • Plánování řidičů – plachta řidičů
 • Správa autobusových linek

Vybrané reporty

 • Tisk plachty objednávek
 • Tisk přehledu objednávek
 • Tisk objednávky
 • Tisk plachty řidičů 
 • Tisk stavu za řidiče
 • Deník auditu 

Internetový objednávkový systém na autobusy

Je určen pro koncové klienty a svým klientů umožňuje:

 • vyhledávat dostupnou autobusovou kapacitu (dle termínu odjezdu a cílového místa příjezdu, ..)
 • rezervovat jednotlivé sedačky v autobuse včetně místenek
 • objednávat služby
 • klienty odbavovat

Letecká doprava

Pro leteckou dopravu (linkové lety, charterové lety) jsou určeny tyto moduly a funkcionality:

Produkční systém pro letenky

Zde se zadávají

 • Ćísla letů
 • Odletové a příletové termíny a časy
 • Nástupní a cílová letiště

Internetový objednávkový systém letenky

Kde lze on-line přes internet

 • Vyhledávat dostupnou leteckou kapacitu (dle termínu odletu, cílového letiště, ..)
 • Nezervovat místa v letadle, objednávat letenky
 • Objednávat další služby a on-line platit
 • Klienty odbavit

Pro koho pracujeme